Handelsbetingelser

Det med småt som ingen gider at læse !!!

mandLup

Alle priser er ekskl. moms, forsendelses-, kørsels- og rejseomkostninger.

Priser er baseret på at opgaven kan udføres fortløbende projektmæssigt i en og samme gang, og indenfor normal dagsarbejdstid, som er man-tor: 8.00 – 16.00 og fre: 8 – 13.30

BEMÆRK ved montage:
Montagepriser er baseret på at vi kan montere direkte på eksisterende flader og konstruktioner.
Opmåling og andet forarbejde er ikke indeholdt i tilbud.

BEMÆRK ved stof:

  • P.g.a. varmeforarbejdningen af stof kan det krybe/strække 1,5 – 4 %
  • Der gives ikke garanti på ødelagte bannere og flag grundet stærk vind eller vindstød.

Såfremt produktionstiden overskrider mere end løbende måned, forbeholder vi os ret til, i udgangen af hver måned at fakturere tid og materialer, som er brugt på opgaven.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er normalt 8 dage. Såfremt betaling ikke finder sted senest 4 dage fra udløb, pålægges rente: 2% af beløb samt gebyr.

SUN-ADvertising A/S forbeholder sig ret til at opkræve betaling, helt- eller delvist, før igangsætning af et projekt eller en opgave, eller at der stilles en bankgaranti/anfordringsgaranti som sikkerhed for betaling.

Ejendomsret
SUN-ADvertising A/S forbeholder sig ejendomsretten til varen ind til vi har modtaget fuld betaling for denne.

I forbindelse med grafiske oplæg har SUN-ADvertising A/S fuld ophavsret på grafisk og idéer ind til fuld betaling har fundet sted.

I forbindelse med konceptuelt arbejde og grafisk produktion har SUN-ADvertising A/S altid ret til at præsentere og sælge udviklet og solgt idé-materiale og produktudviklinger til andre kunder, med mindre andet er aftalt.

I øvrigt har SUN-ADvertising A/S og PRINTOCOM.COM altid fuld ophavsret på alt udviklet og solgt materiale, med mindre andet er aftalt.

Køb af koncuptuelt arbejde, design og idé arbejde betyder retten til at bruge det i eget regi. Videresalg af ovenstående kan kun foregå mod forudgående aftale.

SUN-ADvertising A/S og PRINTOCOM.COM har altid ret til at promovere og sælge cases overfor andre kunder, med mindre andet er aftalt.

Tavshedspligt
Viden vi får indsigt i, i forbindelse med udvikling af koncepter og opgaver, bliver ikke delt til 3. mand.
Vi underskriver gerne en fortrolighedserklæring inden igangsætning, såfremt det er påkrævet.

Reklamation
Se din levering igennem straks efter modtagelsen. Modtager du et skadet produkt, skal du reklamere senest 8 dage efter modtagelsen for at erstatningsansvar overfor SUN-ADvertising A/S kan gøres gældende. SUN-ADvertising har ret til at foretage afhjælpning eller omlevering af produktet.

Garanti
Alle standardprodukter som SUN-ADvertising A/S sælger er som udgangspunkt dækket af 1 års garanti. Bemærk at garantien bortfalder, hvis du har foretaget indgreb i varen. Hvis SUN-ADvertising er ansvarlig for fejlen, vil vi hurtigst muligt udbedre skaden eller levere et erstatningsprodukt. Er produktet udgået af sortimentet, forbeholder SUN-ADvertising sig retten til at hæve købet.

Outdoor- og kampagneprodukter som flag, facadebannere og kampagnedisplays er ikke dækket af garanti mod skader forårsaget af vind, vindstød samt anden hårdhændet behandling.

Generelt
I øvrigt er generelle regler indenfor Markedsføringsloven og den grafiske branche (GA) gældende.

Vi tager forbehold for Force Majeure.

Alle priser er aktuelle dagspriser.

Tilbud er gældende i 2 mdr. med mindre andet er anført.