Bornholmsfærgen MS Hammerodde

HOdde_IMG_6105

Udsnit af trappeområde. Bornholmsk granit.

Kunden
BornholmsTrafikken og Ingvar Cronhammar, billedhugger.

Opgaven
Kunstnerisk bearbejdning af passagerarealerne på M/S Hammerodde. Færgen sejler normalt mellem Køge – Rønne samt Rønne – Ystad.
Bearbejdningen foregik i en lang (2 år), mandsopdækket dialog med kunstneren, og rummede følgende motiver: Bornholmske Klipper, Flora i form af Den Blegblå Anemone, som kun gror på Bornholm, samt stjernebilledet Cassiopeia. Alt sammen med udgangspunkt i realfotos, der ønskedes billedbehandlet til et behersket abstraktionsnivau, printet digitalt og monteret på vægge og lofter – Et skræddersyet projekt for os.

Løsningen
Ingvar Cronhammar ville tage publikum med på en rejse gennem det Bornholmske landskab. Man bevæger sig via klippebeklædte trappetårne, ind i floraen der omkranser passageropholdsarealerne. Over sig har man et kæmpemæssigt, digitalt behandlet, billede med himmel og stjernebilledet Cassiopeia på 22 x 25 m. Cassiopeia passerer Rønne i zenit en gang i døgnet. Samtidig erindrer stjernernebilledet om dengang søfolk navigerede efter himmelhvælvet.

Cronhammars udgangspunkt var, at det kunstneriske anslag skulle rumme et venligsindet og imødekommende greb. Mange mennesker lider nemlig af sø-skræk i samme dimension som mennesker med flyskræk.

Løsningen blev at forstørre blomsterne mange tusinde procent op, finde abstraktionsnivauet – og stadig skabe fornemmelsen af flora. Også selvom man sidder 50 cm. fra motiverne. Klippen er tilpasset samme æstetiske akkord – næsten som om det er malet på væggene med en blød pensel. Stjernebilledet er skabt delvist ud fra foto af himmel og skyer samt illustration af selve stjernerne. Skabt som et stort drømmebillede.

Vores opgave bestod i at overføre Ingvar Cronhammars tanker og idéer til det grafiske medie, samt at projektstyre hele opgaven: Fremstilling af præsentationsmateriale, grafisk bearbejdning, prøvetryk, printproduktion, montering og aflevering.

I alt blev det til 800 m2 print, 200 m2 print til prøvetrykning, hundredevis af arbejdstimer, en masse kaffe og en stor glæde over at opleve modtagelsen af kunstværket.